Heikantse toneelvereniging

Geert Fierens
01 mei 2021

Ontstaan Heikantse jeugd

Als bestuurslid van onze Heikantse KWB was ik nauw betrokken bij de programmatie van deze belangrijke vereniging. Onze KWB telde toen 535 leden, dat herinner ik mij nog heel goed. De grootste uit de ruime regio. De kinderfeesten lokten altijd volle parochiezalen. Vooral het kerstfeest op 2e kerstdag kende een groot succes. Eerst wat gezonde ontspanning, voor de kinderen en dan kreeg ieder kind een geschenkje. Dat is dan maar eenvoudig gezegd. Het waren prachtige geschenken en het stopte niet bij een geschenkje. En er was ook snoep en fruit.

Op de maandelijkse bestuursvergadering zo enkele weken voor het kerstfeestje vertelde Louis Vercammen dat de mannen van Het Heists Kamertoneel, die de laatste jaren altijd een boeiend jeugd- toneel opvoerden, nu plots verstek moesten laten gaan. En wat nu? Ja, wat nu? Er kwam niets nuttigs uit de bus. Dan stelde ik voor om met enkele kinderen van de bestuursleden een groepje te vormen en met die kinderen enkele korte toneelstukjes te spelen. De hemel klaarde op. Kon dat nog? Ja! Het lukte. Een tiental enthousiaste kinderen en de steun van de ouders, meer was er niet nodig.

Leden

Ik had een paar weken geleden nog een kort toneelstukje geschreven voor een nichtje van mij die naar Lier naar de Ursulinen ging en zou nog vlug een kort stukje schrijven. Eentje voor en eentje na de pauze. Echt! Bijna een mirakel dat zoiets nog kon lukken. Men genoot van het spel van onze Heikantse Jeugd. De geschenken van die dag waren nog niet uitgedeeld of men kwam al vragen of we volgend jaar nog zo een stukje konden spelen, in het slechtste geval mochten het dezelfde stukjes zijn. Dat was goed toneel. De toneelkring Heikantse Jeugd was geboren.

Fons

Fons

Fons


In die periode schreef ik ook voor het KWB-tijdschrift van het verbond Mechelen een maandelijkse aflevering van de tekst ‘Toneelspelen? En waarom niet?’ Over hoe je moet toneelspelen met kinderen en waarop je moet letten en aandacht geven. In het verbond Mechelen vroeg men mij of ik met onze groep niet kon optreden in andere KWB’s. Kon dat? Ja, en waarom ook niet! Maar we speelden ook voor andere verenigingen. We trokken door de provincie en nog verder. Wat een rijkdom! Met zo een ploeg jongeren rondtrekken. Genieten van toneel en een frietje achteraf!

Weer een stapje verder

Zo groeide Heikantse Jeugd verder naar Heikantse Toneelvereniging. De vereniging groeide en groeide. Zes uitverkochte voorstellingen. Van de kinderen van toen blijven er maar een paar medewerkers meer over. Ja, jonge mensen groeien op, trouwen en zoeken hun weg. Nieuwe spelers komen de rangen aanvullen. Omdat het op de Hei en bij de Heikantse Toneelvereniging zo gezellig is. En wat telt er meer dan gezelligheid, sfeer en zich kunnen uitleven tussen mensen met talenten en inzet? Na 27 jaar gaf ik de fakkel door. Ik dank het huidig bestuur omdat ze van mij een erevoorzitter gemaakt hebben en om hun vriendschap voor al die jaren en de jaren die nog zullen komen.

Mijn mooiste tijd?

Daar is geen discussie over. Wanneer wij met z’n allen na een voorstelling de camper inlaadden en richting huiswaarts reden, dan reed men nooit rechtstreeks naar huis. Neen! We stopten aan de eerste en de beste frituur, toen kende ik zowat overal de beste frituren uit de grote regio. En meteen dreigde die man overwerkt te worden. Samen met z’n allen een frietje met wat men erbij en erop wilde. Zalig. En dan terug naar de Hei. Wat was dit een heerlijke tijd. En nu nog, wanneer ik zo op een onverwacht ogenblik iemand van toen, van die toneeltijd met de camper, tegenkom, dan geniet ik nog met volle teugen van het leven en de vriendschap van toen. En het plantje werd een boom. En de boom droeg vruchten. En de vruchten kleurden door de zon. Tot ziens allemaal! Het ga je goed. Zo even onder ons: “Wat is er mooier dan toneelspelen?”

Vandaag bestaat het bestuur van HTV uit o.a. Fons Winckelmans en Peter ‘Tiele’ Tielemans. Wim Soons vuurde enkele vragen op hen af.

Beginnen bij het begin: hoe kwamen jullie bij de Heikantse Toneel- vereniging?

Fons: ik ben erbij gekomen in 1994. Ik was net secretaris geworden van het zaalcomité, en zo was ik op Frans ‘zijn radar’ gekomen. Ik heb eerst lang getwijfeld, het dan toch gedaan.. en sindsdien blijven hangen. (lacht) Tiele: Ik in 2000. Het massaspektakel “het dagboek van Fien” werd gespeeld, en Frans kwam dat jaar op de chiro volk ‘ronselen’. Naast mezelf stonden er nog verschillende chiroleden dat jaar op podium.

Na een aantal jaren kwamen jullie dan ook in het bestuur?

Klopt. In het begin werd HTV getrokken door Frans en zijn (schoon)familie, samen met mensen als Paul Rens en later ook Steve Dhondt. Toen de vereniging zich rond 2004 bij de cultuurraad kon laten erkennen om zo een beetje subsidie te krijgen, moest er een ‘officieel’ bestuur komen en kwamen we erin. In 2008 gaf Frans de fakkel door, en sindsdien organiseren we elke 4 jaar een verkiezing. Tiele is 8 jaar voorzitter geweest, en is intussen ondervoorzitter. In 2018 nam Loré Borré het voorzitterschap van HTV over. Fons is al die jaren secretaris geweest.

De werking van de vereniging, hoe kan je die omschrijven?

HTV is altijd een vriendengroep geweest, en we proberen zoveel mogelijk samen te komen. Waar andere toneelverenigingen vaak maar 3 maand repeteren, doen wij dat graag 6 maand lang. Er altijd moet er een drankje bij zijn, een snoepdoos, en veel plezier. Bij Frans was er elke paar weken ook frieten met stoofvlees, we denken dat dat zijn lievelingseten is. (lachen) Vroeger repeteerden we in de veranda van Frans, de voorbije jaren in de cafetaria in van ’t sportcentrum, en voor de komende 25 jaar hebben we een overeenkomst met de fanfare dat we in hun nieuwe repetitielokaal kunnen samen komen.

KWB

doorheen de jaren zijn de voorstellingen alsmaar talrijker bijgewoond?

Dat klopt. In de eerste jaren waren er 2 voorstellingen, in 2019 speelden we 6 voorstellingen voor 1300 mensen. Vorig jaar wilden we die spreiden over een avondje extra. Helaas stak Corona daar een stokje voor en moeten we de laatste 2 voorstellingen aflassen. De generale repetitie spelen we altijd voor een goed doel, voor de mensen van vzw ’t Vlammeke uit Berlaar en de leden van de MS-liga.

Vanwaar de sterke groei in het aantal toeschouwers, denken jullie?

Eén van deze redenen is zeker dat we best een trouwe groep van acteurs hebben, die allemaal goed op elkaar zijn ingespeeld. Daarnaast is het ook een groot voordeel dat we zo’n sterke groep helpers hebben: zo’n 70 mensen helpen of spelen mee. We proberen er ook voor te zorgen dat iedereen zich kan amuseren. Zo is er na de laatste voorstelling altijd een broodjesmaaltijd met alle helpers, en doen we het eerste weekend van augustus ook altijd een zomerfeest voor iedereen. We schrijven ook elk jaar een kerstkaartje naar iedereen, hoewel dat het dit jaar door Corona vergeten werk is geweest, volgend jaar zeker opnieuw! We hebben op alle taken toppers staan, enkel met souffleurs spelen we al 15 jaar niet meer. Wie echt zenuwachtig is, hoort die toch niet, of ze moeten al zo hard roepen dat ze het vanachter in de zaal ook horen. (lachen)

Leden

Jullie mogen dus jullie ‘pollekes kussen’ met zo’n helpers. De vereniging heeft overheen de jaren wel het overlijden van verschillende jonge medewerkers moeten verwerken?

Ja, dat klopt: drie jonge technici zijn overleden. Dries Pues en Yorik Verlinden beiden onverwacht bij tragische ongevallen, Dries Boets vorig jaar na een lange ziekte. Alle drie fantastische gasten. Dries (Boets) heeft vorige jaar nog 5 voorstellingen meegedaan en is telkens tot de laatste man gebleven. Achteraf gezien leek het wel alsof hij alles nog één keer ten volle wilde beleven. We zijn heel dankbaar dat Dries’ vader vanaf nu onze technieker wil zijn. Eén van de meest onderschatte taken trouwens: als alles goed gaat vindt iedereen het normaal, als er iets mis gaat, heeft iedereen het gezien.

Tot slot: hoe ziet de toekomst eruit?

Wij hopen vooral dat de mensen na Corona de weg terug naar ‘de zaal’ zullen vinden. We hebben onze 7 voorstellingen in 2022 al vastliggen. Verder dromen we van een echte theaterzaal op de Hei, maar dat kan ooit alleen concreet worden moesten er zich nog andere partners willen achter zetten. Wie in de toekomst graag mee wil werken aan onze vereniging, als acteur of helper, kan ons altijd contacteren via de website of na een voorstelling. Iedereen welkom!

© All rights reserved.

Heikrantje

VZW onder onze kerktoren
Diamantstraat 18
2590 Berlaar
BTW nr: 0752.612.805
IBAN: BE08736073482113

Volg ons