Dialect - deel 2

Jan van de Haa
21 december 2020

Heikants voor beginners

Oep fwoiejeuzze

op stap

hoeëvejèrg

fier, ijdel

jeibeiize

aardbeien

kerjeus

nieuwsgierig

ketuur

kwartier

loemmerte

schaduw

almenak

kalender

swale(s)

soms

Heikants voor gevorderden

Best luidop te lezen!

Het gèsmasjien van de pastoewer.

Das naa ni vuij tiejenoftander mo ik kost al vruug oon motuijrs van brommers en motsikkelette en gèsmasjiene werreke. En de mensen in de gebuure die wiste da. Asser iet schol oon huillen brommer of oon huille gèsmasjien dan kwoome ze baa maa oon.

De “Viene van Haulleke” dieje wuinde vier hooweze neeven ons en dieje was in den taad zoewewa duuvel-doet-al baa de pastoewer, baa de Mil (Emiel Torfs). De Viene onderhèjf den hof van de pasteraa en haa rèj het gès af. Da gès afraan, da dèjtem mèj een oud gèsmachien mèj ne JLO twiejetaktmotuijr.

Oep ne kieje gaf da spel het oep en de Viene vroeg ofdakda kost mooke. Ik haa rap gezien datter e rollement van de krukas kapot was en da dooroem dieje motuijr hiejelemoo oowetiejen must. Ik laa dat oowet tèjge de Viene, dieje krabte is in zen hoor en haa vroeg watda ging koste. Me kwoome vaafhonderd frang auveriejen en de Viene liet de pastoewer ze gèsmasjien achter.

Allèj, ik mokte da dink e bekke prauper, ik vèjs dieje motuijr terraf en ik vèjs diejen aupe. En ja, da rollement was kapot hé. Ik hiel twieje nief rollemente en twieje nief boerrazje (dichtingen) noo Ottaupaar in Hèst en ik kost da mottuirreke trug iniejen stèjke. Doo was wel e klaan problémmeke want ik haa giejen zjweins (ook een soort dichtingen) vuij zoewene motuijr. Allèj, da was faateleek gieje problèjm zelle want zoewen zjweins koste zuillef kloppe en snaan oowet zjweinpapier. Mo da haddek oewek ni! Zjweinpapier da is ni lakas gazettepapier of gemakpapier of zoewen hé. Zjweinpapier da is rèjdeleek dik en da mut tèjge aule en tèjge de wèrremte kunnen hé .

Mo ik haa doo toch een oeplossing vuij zelle. In diejen taad woore ter boekskes lakas de Chic en de Rosie en zoewe. Da woore de sexboekskes van toen. Naa zaan ze doo pornauboekskes tège zeggen hé. En die bluirrekes van zoewene Chic, die woore idejool oem ne zjwein van te mooke. Zoewe gezee, zoewe gedoon. Ik hém de pastoewer ze gèsmasjien trug iniejen gestauke mèj zjweins die dakoowet e sexboekske gesnèjen haa. Ikke kontent, de pastoewer kontent en de Viene kontent. De Viene zaa achteraf da zen gèsmasjien nog noewet zoewe goe ni gemasjèjrd haa!

Dit is een waargebeurd verhaal.

 Grasmaaier

© All rights reserved.

Heikrantje

VZW onder onze kerktoren
Diamantstraat 18
2590 Berlaar
BTW nr: 0752.612.805
IBAN: BE08736073482113

Volg ons